Als verening vinden wij het van groot belang dat iedereen in een veilige omgeving kan sporten.

Daarin is geen ruimte voor (seksueel) grensoverschrijden gedrag.

 

Gedragscode

Wij hebben als vereniging voor al onze trainers, stagiaires of betaalde krachten die met (kwetsbare) leden werken een gedragscode.

De gedragscode bestaat uit twee delen:

1) regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor kinderen én vrijwilligers .

2) de omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het tucht- en sanctiebeleid dat door de organisatie wordt gevoerd.

 

Wanneer je bij ons komt werken, als trainer, stagiaire of als betaalde kracht, vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen.

Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen.

 

Vertrouwenscontacpersoon (VCP)

Bij een vertrouwenspersoon kunnen leden, vrijwilligers, minderjarigen en bijvoorbeeld ouders terecht met hun vermoedens of kennis van grensoverschrijdend gedrag. De vertrouwenspersoon is erg belangrijk om het melden van (vermoedens van) grensoverschrijdend gedrag makkelijker te maken.

Ook voor degene die wordt beschuldigd van ongewenst gedrag is een (tweede) vertrouwenspersoon belangrijk.

Bij de TTB is Annemiek van der Meer VCP.

Je kunt Annemiek altijd aanspreken of bereiken op het volgende mail adres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Meldprotocol.

Dit protocol beschrijft hoe je moet handelen bij situaties waarin sprake is van (vermoedens van) seksueel misbruik/ ongewenst gedrag en hoe en bij wie deze gemeld moeten worden. Het protocol biedt bescherming aan de melder/degenen die naar het protocol handelen, aan het vermoedelijke slachtoffer en aan degene die beschuldigd wordt. Het protocol geeft ook een verplichting: te handelen op de vastgelegde manier. Het protocol vind je hier.

 

Aanstellingsbeleid.

Een pleger van grensoverschrijdend gedrag herken je niet aan het uiterlijk. Vaak zijn het heel voorkomende en aardige mensen die zich binnen korte tijd onmisbaar weten te maken. Bekend is dat ze situaties opzoeken waarin ze makkelijk in contact komen met kwetsbare mensen. Daarbij maken ze gebruik van de welwillendheid en het vertrouwen van een organisatie. Daarom vinden wij het belangrijk trainers en vrijwilligers die met (kwetsbare) leden werken echt te selecteren. Dit doen wij door:

1) het voeren van een (intake) gesprek met (nieuwe) trainers, vrijwilligers, stagiaires of betaalde krachten.

2) de verplichting een VOG te overhandigen als de trainer, vrijwilliger, enz. gaat werken met kwetsbare mensen.

3) van nieuwe externe trainers (die geen lid zijn van de TTB) zullen bij aanstelling referenties worden opgevraagd.

 

Algemene omgangsregels voor alle leden.

Binnen sportverenigingen heb je te maken met intimiteit. Bij veel activiteiten is er sprake van lichamelijk contact.

Daarom hanteren wij onderstaande regels die gelden voor alle trainers, vrijwilligers en leden.

- ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de sportclub.

- ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.

- ik val de ander niet lastig.

- ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.

- ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.

- als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.

- ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij het bestuur.

 

Alle (nieuwe) leden zullen actief worden geinformeerd over bovenstaand beleid.

Voor (nieuwe) trainers, stagiaires of betaalde krachten die met (kwetsbare) leden werken geldt tevens het aanstellingsbeid.

 

 

 

      •  

 

Static Motion

Lexmond Vastgoed

Hardloopwinkel

FacebookTwitter