Samen ongewenst gedrag voorkomen

Op een prettige manier trainen en wedstrijden doen. Een club waar je je veilig voelt en graag naar toe gaat om samen met vrienden en vriendinnen je hobby uit te oefenen. En na afloop met een fijn gevoel de training verlaten. Dat willen we graag bij Triathlon Team Bodegraven.

Goede trainers, hulpvaardige mensen en de juiste voorzieningen zorgen voor een prettig sportklimaat. Maar er is meer. Bijvoorbeeld hoe we met elkaar omgaan. Als bestuur propageren wij dat dit gebeurt met respect. Waardering voor elkaars kwaliteiten en respect voor minder ontwikkelde talenten. Verder streven wij naar een klimaat waarin iedereen kan en mag zeggen wat hij wil.

De laatste tijd is er – maatschappelijk gezien – veel aandacht geweest voor grensoverschrijdend gedrag. Vooral waar het ging om seksuele intimidatie (#MeToo), maar het gaat ook over geweld tegen hulpverleners, pesten, homodiscriminatie en andere uitingen. Samen met onze leden en vrijwilligers willen wij voorkomen dat zoiets bij de TTB gebeurt. Niet alleen met woorden, maar ook met concrete acties.

 
Algemene omgangsregels

De opstelling van algemene omgangsregels is zo’n actie. Die regels gelden voor alle leden, trainers en vrijwilligers.

Binnen sportverenigingen heb je te maken met intimiteit. Bij veel activiteiten is er sprake van lichamelijk contact. Daarom hanteren wij onderstaande regels.

 • Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de sportclub.
 • Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
 • Ik val de ander niet lastig.
 • Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
 • Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
 • Als iemand mij hindert of lastigvalt, dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.
 • Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij het bestuur.

Alle (nieuwe) leden worden actief geïnformeerd over bovenstaand beleid.

 
Aanstellingsbeleid

Er is stil gestaan bij het aanstellingsbeleid. Om bij te dragen aan een prettig sportklimaat vinden wij het belangrijk om trainers en vrijwilligers echt te selecteren. Dit doen wij door:

 • Het voeren van een (intake) gesprek met (nieuwe) trainers of andere vrijwilligers
 • De verplichting om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overhandigen bij sleutelfiguren binnen de vereniging
 • Het opvragen van referenties bij aanstelling van nieuwe externe trainers (die geen lid zijn van de TTB)
 
Gedragscode

De vaststelling van een Gedragscode is ook belangrijk. Wij hebben als club voor al onze trainers en vrijwilligers een gedragscode. De gedragscode bestaat uit twee delen:

 • Regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor leden én vrijwilligers
 • De omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag

Wanneer je bij de TTB een functie bekleedt, als vrijwillig trainer of als betaalde kracht, vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen. 

 
Vertrouwenscontactpersoon

We hopen natuurlijk dat het niet nodig is om een vervelende situatie bespreekbaar te maken. Mocht dat onverhoopt wel zo zijn, dan kun je contact zoeken met onze vertrouwenscontactpersoon (VCP). Een nieuwe functie binnen de club. Die vertrouwenscontactpersoon is Annemiek van der Meer. Zij presenteert zich hieronder graag zelf aan jullie. Ook zie je daar haar contactgegevens. Daarnaast is er nog het Centrum Veilige Sport Nederland. Daar kan je ook terecht met vragen, twijfels of meldingen.

 

Meer weten? Klik dan de onderstaande documenten aan:

Vertrouwenscontactpersoon Annemiek van der Meer

Gedragscode

Meldprotocol

Centrum Veilige Sport Nederland

 

Het bestuur van Triathlon Team Bodegraven

 

 

 

 

 

 

   •  

 

Karwei

Trisport

Hardloopwinkel

Static Motion

FacebookTwitter