Januari 2015

 

Opbouw veiligheidplan

 

Inhoud:

Inleiding

Trainingen en locaties

Aansprakelijkheid

 

Deel 2

Beschrijving van de training.

Huisregels zwembad

Handreikingen voor trainers.

 

Voor u ligt het veiligheidsplan van Triathlon verenigingen TTB Bodegraven. Dit plan beschrijft hoe op een veilige manier de trainingen georganiseerd door de TTB kunnen worden beoefend.

Onder veiligheid wordt verstaan:

Veiligheid is het bewust nemen van aanvaardbare risico’s.

 

Met het schrijven van dit plan bestaat er niet de illusie dat daarmee alle risico’s vermeden worden. Totale veiligheid bestaat niet en risico’s kunnen op allerlei gebieden in ons leven voorkomen. Zo ook in de triatlon sport

Wel biedt dit plan een leidraad om risico’s zoveel mogelijk uit de weg te gaan.

Het beschrijft de afspraken over veiligheid tijdens de trainingen zowel op de baan in het zwembad als op weg. De intentie van dit veiligheidsplan is niet om de creativiteit van de trainer te beknotten, maar vinden de bewustwording essentieel.

Veiligheid is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. In de eerste plaats van alle trainers, maar ook van het bestuur, en last but not least de atleten.

 
Verantwoordelijkheden

 

Bestuur

Is verantwoordelijk voor de aanwezigheid van voldoende gediplomeerde trainers.

Bestuur heeft de risico’s in kaart gebracht en kaders gesteld waar binnen verantwoord gesport kan worden.

 

Trainer

De trainer is verantwoordelijk voor de organisatie van de training en de veiligheid binnen de groep.

De trainer kent de handreiking veiligheid voor de betreffende training.

 

Atleet

Atleten hebben hun eigen verantwoordelijkheid rondom veiligheid bij de deelname aan alle activiteiten georganiseerd door de TTB.

 

Trainingen en locaties.
 
Zwemmen

Sportcentrum De Kuil

Sportlaan A1 2411 XD

Bodegraven

 

Fietstraining

Treinweg

Gemeente Alphen aan de Rijn

 

Looptraining

Atletiekbaan Groene zoom

Reeuwijk

Reeuwijkse Hout Reeuwijk

 

Wisseltraining fietsen lopen

Zijde Tempel Reeuwijk

 

Spinning

GreenHealth center

Beneluxlaan 30

2411 NG Bodegraven

 

Aansprakelijkheid verzekering TTB

Hieronder vallen alle activiteiten die de NTB, maar ook de verenigingen voor haar leden organiseren. Verzekerd zijn derhalve de verenigingen, de leden, bestuursleden, commissie en werkgroep-leden, vrijwilligers en verkeersregelaars.

Deze verzekering treedt pas in werking op het moment dat de "normale WA en of ziektekosten verzekering" van individuen niet kan worden aangesproken. Door de NTB benoemd secundaire aansprakelijkheid.

Als het gaat om dekking (van aansprakelijkheid) lijkt het de voorkeur te hebben om zoveel als mogelijk onder vereniging(NTB)activiteiten te scharen, omdat er dan voor de deelnemers een extra dekking voor aansprakelijkheid geldt, indien geen sprake is van verwijtbare fouten.

Met andere woorden zijn er bij een training situaties waarvan je vooraf weet dat er een groot veiligheids risico aanwezig is dan vervalt de aansprakelijkheid op de verzekering van de bond. Zie ook de site van de NTB

 

Deel 2
Beschrijving trainingslocaties TTB

 

Zwembad.

Locatie de Kuil

De TTB huurt zwemuren in het zwembad de Kuil.

Dit betekend dat het veiligheidsprotocol van het zwembad geldt.

Beschrijving risico’s:

onwel worden

Verdrinking

Brand en/ of vrijkomen gevaarlijke stoffen

Veiligheidssituatie

Er een AED aanwezig en zwembadpersoneel is geschoold in reanimatie.

De atleten /zwemmers houden zich aan de huisregels van het zwembad.

Er is toezicht op de kant door TTB trainer en of toezichthouder.

 

Atletiekbaan

Plaats Atletiekbaan Reeuwijk.

De baan wordt door de TTB gehuurd van Stichting sport park Groene Zoom

Gelijktijdig zijn er ook trainingen van de atletiek vereniging Reeuwijk.

Beschrijving risico’s

Onwel worden

Acute blessures

Weeromstandigheden .

Veiligheidssituatie

AED aanwezig. In de opslagruimte van de atletiek vereniging.

De TTB heeft heeft toegang tot de AED.

Baanregels.

de looprichting op de baan is tegen de klok in.

De binnenbaan is voor snelheid

Herstel in baan twee of drie

In en uitlopen met de klok mee alleen in de buitenste baan.

 

Loopparours Reeuwijkse hout

Loopparcour is een fiets/wandelpad in recreatie gebied.

Beschrijving risico’s

Onwel worden

Acute blessures

Weeromstandigheden

Veiligheids situatie

Beperkt toezicht op de deelnemers tijdens ronde

Persoonlijke veiligheid op het loop parcours

 

Fietsparcours Treinweg

Beschrijving risico’s

Onwel worden

Acute blessures

Weeromstandigheden

Verkeersongeluk

Veiligheidssituatie

Beperkt toezicht op de deelnemers tijdens ronde

 

Wisseltraining lopen fietsen

Locatie Terrein Gerard van Tol in de Tempel

Beschrijving risico’s

Onwel worden

Acute blessures

Weeromstandigheden

Verkeerongeluk

Veiligheidssituatie

Beperkt toezicht op de deelnemers tijdens ronde

 

Spinning

De TTb bemiddeld bij deelname aan de groepsles.

Dit betekend dat het veiligheidsprotocol van het sportcenter geldt

 

Fietstrainingweekend Limburg

Alle deelnemers gaan mee op eigen risico.

Beschrijving risico’s

Onwel worden

Acute blessures

Weeromstandigheden

Verkeerongeluk

 

Mountainbike weekend Houffalize

Alle deelnemers gaan mee op eigen risico

Beschrijving risico’s

Onwel worden

Acute blessures

Weeromstandigheden

Verkeerongeluk

 

Bijlages

 

Huisregels Zwembad de Kuil

Van harte welkom in sportcentrum De Kuil. Het is de bedoeling dat al onze gasten op een optimale wijze gebruik kunnen maken van de beschikbare faciliteiten. Daarom hebben wij een aantal huisregels opgesteld. Wij vragen u onze regels te lezen en na te leven.

In sportcentrum de kuil is het dragen van zwemkleding verplicht (met uitzondering van ouders die begeleider zijn van kinderen met een diploma).

Het is verplicht om te douchen voor het zwemmen.

Het is niet toegestaan met buitenschoenen in de zwemzaal te lopen.

Hardlopen in de zwemzaal is niet toegestaan.

Kinderen tot en met 12 jaar, die niet in het bezit zijn van een zwemdiploma, hebben alleen toegang onder begeleiding van een persoon van 18 jaar of ouder in badkleding, die beschikt over een zwemdiploma(s) en goede zwemvaardigheid.

In het gehele zwembad zijn zwemvleugels verplicht voor kinderen zonder diploma en dienen ouders/begeleiders binnen handbereik van de kinderen te blijven.

Deze kinderen mogen zich in het buitenbad niet (ook niet met begeleiding) in het diepe bad achter de afscheidingslijn begeven.

Glaswerk is in de gehele accommodatie niet toegestaan.

Het is niet toegestaan te roken binnen het gebouw.

De huisregels en de aanwijzingen van het personeel dienen te allen tijde opgevolgd te worden. Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet geaccepteerd. Indien nodig kan de toegang voor kortere of langere tijd worden ontzegt.

De directie is niet verantwoordelijk voor verlies, schade en/of diefstal van uw eigendommen en/of lichamelijk letsel in en om de gebouwen. Zij kan als zodanig niet aansprakelijk worden gesteld.

Het is niet toegestaan zich zonder geldige redenen in of bij de garderobe (kleedruimte) en kluisjes op te houden.

Ongewenste en/of gewenste intimiteiten in dit zwembad worden niet toegestaan.

Buggy's en kinderwagens zijn in de zwemzaal uit oogpunt van hygiëne niet toegestaan.

Het maken van foto- en beeldmateriaal in en rondom de kleedkamers en douches is niet toegestaan. Bij constatering wordt te allen tijde de politie ingeschakeld.

Het maken van foto- en beeldmateriaal in de gehele accommodatie is UITSLUITEND toegestaan met toestemming van betrokken personen.

 

Handreiking voor de trainer en of toezicht houder.

 

Locatie Zwembad de Kuil

De trainer is op de hoogte van de afspraken rond veiligheid.

De trainer toezichthouder heeft kennis van reanimatie.

Beschrijving risico’s:

onwel worden

Verdrinking

Brand en/ of vrijkomen gevaarlijke stoffen

Preventie/afspraken

De trainer van de TTB is verantwoordelijk voor de inhoud van de training

Het zwembad persoon is verantwoordelijk voor de veiligheid in de accommodatie het eerste aanspreekpunt bij calamiteiten.

Bij calamiteiten zorg dat de medewerker van het zwembad wordt gewaarschuwd.

Volg de instructies van het zwembadpersoneel.

De trainer is op de hoogte van de huisregels.

 

Handreiking fietstraining.

De trainer is op de hoogte van de afspraken rond veiligheid.

De trainer heeft kennis van de reanimantie.

Adres van de trainingslocatie.

Locatie Alphen aan de Rijn

Parkeerplaats GPS coördinatoren Noord 5207 5380 Oost 442 2580

Rondje vanaf parkeerplaats met de klok mee

Treinweg , Kort Steekterweg, Oostkanaalweg ( fietspad) Nieuwkoopseweg, (fietspad) Treinweg.

Beschrijving risico’s

Onwel worden

Acute blessures

Verkeerongeluk

Weeromstandigheden

Beperkt toezicht op de deelnemers tijdens ronde

Preventie /afspraken

Draag altijd een valhelm.

 Houd rekening dat je weggebruiker bent.

 Stop en verleen assitentie wanneer iemand in problemen verkeerd.

 Altijd een mobiele telefoon aanwezig Om indien nodig hulpdiensten op te roepen 112

 Telefoonnummer van de trainer is bij de deelnemers bekend.

 Aanwezigheid van reddingsdeken tegen onderkoeling.

 Bij calamiteiten heeft de trainer de leiding en instrueerd mede sporter om te helpen.

Er is in de buurt geen AED aanwezig.

 

Handreiking looptraining

Adres: Sportpark "De Groene Zoom" Buitenomweg 1 2811 BM Reeuwijk

Beschrijving risico’s

Onwel worden

Acute blessures ( verstuikingen)

Weeromstandigheden

De trainer is op de hoogte van de afspraken rond veiligheid.

De trainer heeft kennis van de reanimantie.

Preventie /afspraken

Bij calamiteiten heeft de trainer de leiding en instrueerd mede sporter om te helpen.

 Er is een telefoon aanwezig

 Om indien: nodig hulpdiensten op te roepen 112

 Er wordt iemand bij de ingang van het sportveld gepostererd om de opvang van ambulance te doen.

 AED hangt in de opslagruimte van de atletiek vereninging Reeuwijk

 Afmelden bij voortijdig stoppen training. ( Atleet)

 De trainer beslist bij veranderen weer types of het nog veilig is.

Baanregels.

de looprichting op de baan is tegen de klok in.

 De binnenbaan is voor snelheid

 Herstel in baan twee of drie

 In en uitlopen met de klok mee alleen in de buitenste baan.

Surfplas looprondje

Recreatie gebied Reeuwijks houtwal 4 2811 NW Reeuwijk

Beschrijving risico’s

Onwel worden

Acute blessure

Beperkt toezicht op de deelnemers tijdens ronde

Persoonlijke veiligheid op het loop parcours

Weeromstandigheden

Preventie/ afspraken

Lopen in goepjes of met minimaal twee personen

 Afmelden bij voortijdig stoppen training.

 Altijd een mobiele telefoon aanwezig

 Adres van de locatie is bekend

 Stuur iemand naar de weg om de ambulance op te vangen.

 

Handreiking wissel training

Handreiking trainer

De trainer is op de hoogte van de afspraken rond veiligheid.

De trainer heeft kennis van reanimatie

Beschrijving risico’s

Onwel worden

Acute blessures

verkeersongeval

Weeromstandigheden

Preventie /afspraken

Draag altijd een valhelm

 Altijd een mobiele telefoon aanwezig. Om indien: nodig hulpdiensten op te roepen 112

 Afmelden bij voortijdig stoppen training.

 Bij calamiteiten heeft de trainer de leiding en instrueerd mede sporters om te helpen.

Adres van de trainingslocatie:

Terrein familie van Tol Zijde

Zijdeweg 30,2811 PC

Reeuwijk

 

Trainingsweekends handleiding veiligheid.

Fietstrainingweekend Limburg racefiets

Alle deelnemers gaan mee op eigen risico.

Beschrijving risico’s

Verkeersongeval

Valpartij

Onwel worden

Preventie/afspraken

Draag een valhelm

 Houd er rekening mee dat je een verkeersdeelnemers bent.

 In groepjes rijden houdt in dat er een wegkaptein is.

 Waarschuw elkaar voor verkeerdrempels gaten in de weg en palen in de weg.

 Spreek commando ’s af.

 Er is een mobiele telefoon aanwezig.

 Fietser die stopt vanwege niet lekker voelen wordt vergezeld door iemand uit de groep.

 Er is een kleine EHBO tas mee m.n. een reddingsdeken.

 Bij calamiteiten neemt de wegkapitein de leiding en instrueerd mede sporter te helpen.

Mountainbike weekend Houffalize

Alle deelnemers gaan mee op eigen risico

Beschrijving risico’s

Verkeersongeval

Valpartij

Onwel worden

Preventie en afspraken

Draag een valhelm

 Ga nooit alleen op weg

 Spreek de route af en neem de kaart mee.

 Neem een telefoon mee. Wissel telefoonnummers uit

 Benoem een contactpersoon waarbij je melding maakt van een ongeval

 Benoem een weg kaptein

 Let op de route nummers die op de route staan.

 Neem kleine EHBO tasjes mee met reddingsdeken.

 

Karwei

Trisport

Hardloopwinkel

Static Motion

FacebookTwitter